YÖK Kararları

  • YÖK KARARLARI
Norm Kadro İşlemleri Hakkındaki YÖK Kararları
Asgari Ölçütler Hakkındaki YÖK Kararları

 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları Başvuruları Hakkındaki YÖK Kararları

2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi Kapsamında Atanan Araştırma Görevlilerinin Azami Süreleri ile Araştırma Görevlilerinin Eğitimleri Hakkındaki YÖK Kararları

2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi Kapsamındaki Görevlendirilmeler Hakkındaki YÖK Kararları

► Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Hakkındaki YÖK Kararlar

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Hakkındaki YÖK Kararlar

Dekan Seçimi ve Atanması Hakkında YÖK Kararları

Yabancı Dil Sınavları Hakkındaki YÖK Kararları

Fakülte/MYO Kurulları Oluşturulması Hakkındaki YÖK Kararları

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Hakkındaki YÖK Kararları

► 2547 sayılı Kanunun 38., 39. ve 40. maddesi Hakkındaki YÖK Kararları

2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi ve Yaş Haddi Hakkındaki YÖK Kararları

Doçentlik Hakkındaki YÖK Kararları

Askerlik Uygulama Esasları Hakkındaki YÖK Kararları

Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı İstihdamı Hakkındaki YÖK Kararları

OHAL İşlemleri Hakkında Kararlar

1416 sayılı Kanun Kapsamındaki Kararlar

► Resmi Yazışmalar

► Kadro Pozisyon-Bölüm-Anabilim Dalı Ad Değişikliği İşlemleri

E-Devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu

► Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Görüş Talepleri 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.