Sözleşmeli Pozisyonda Görev Yapan İdari Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

Sözleşmeli Pozisyonda Görev Yapan İdari Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

  •  30 Ocak 2023 Pazartesi
  •  3179 Görüntüleme
  •  Yazdır

 

Sözleşmeli Pozisyonda Görev Yapan İdari Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen idari çalışanlarımızın 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3.maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 48’deki başvuru ve atama süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

 Başvuru Tarihi

26 Ocak 2023-31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

Başvuru Yeri

 Kadroya geçme talebi olan personel sözleşmeli pozisyonlarının olduğu aşağıdaki birimlere
-Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğüne,
-Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
-Personel Daire Başkanlığına
 müracaat edecektir. 

Başvuru Şartları

 a) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla (SGK Hizmet Girişi yapılmış olanlar) Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak.
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenilen Belgeler

  1. Kamu hastanelerinden (Üniversite veya devlet) alınmış olan güncel tarihli Durum Bildirir Sağlık Raporu. (Rapor karar kısmında “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yoktur.” ibaresi yazılacaktır.
  1. Beyan formu
  1. Sözleşmeli personel olarak göreve başladığı tarihten itibaren mezun olunan tüm öğrenimlerine ait mezuniyet belgesi (Aslı, Noter onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı),
  1. Varsa ortaöğretimde hazırlık görenlerin hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (2009 yılı öncesi mezun)
  1. Adli Sicil Belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı)
  1. Askerlik Durum Belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı) veya Askerliğini Yapmış Olanlar İçin Terhis Belgesi (Askerlik Şubesinden alınacak)

Atama Takvimi

Kadroya atanma talebinde bulunan sözleşmeli personelin atama işlemleri 28 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlanacak olup atama onayları birimlerine gönderilecektir.

Diğer Hususlar

Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar hakkında ; “28/11/2022tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kadroya geçme talep dilekçesi (tıklayınız)

Beyan Formu (tıklayınız)

 

 

 

UYARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışan ve aynı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadroya geçme talebinde bulunacak personel için bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.

2) Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele aittir.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.