2547 sayılı Kanunun 50/d Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Anılan Kanunun 33/a Kapsamına Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

2547 sayılı Kanunun 50/d Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Anılan Kanunun 33/a Kapsamına Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

  •  7 Mart 2023 Salı
  •  2053 Görüntüleme
  •  Yazdır

2547 sayılı Kanunun 50/d Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Anılan Kanunun 33/a Kapsamına Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

 

9/2/2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 84 üncü maddesindeki "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7315 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir." hükmü gereğince 2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına geçiş işlemleri başlatılmıştır.

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 09 Şubat 2023 tarihi itibarıyla görevde olup 33/a kapsamına atanmak isteyen araştırma görevlilerinin dilekçelerini birimlerine ulaştırmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında olup anılan Kanunun 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere kadroları geçici olarak muhtelif Üniversitelere aktarılan ve 33/a kapsamına atanmak isteyen araştırma görevlileri, başvurularını halen görevli olduğu Üniversitelere yapacaklardır.

Kadroya geçiş şartlarını düzenleyen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01/03/2023 tarihli toplantısında belirlenen usul ve esaslar için TIKLAYINIZ

Dilekçe için TIKLAYINIZ.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.