2020-2 Sözleşmeli Personel Yedek Yerleştirme Sonuçları (2)

2020-2 Sözleşmeli Personel Yedek Yerleştirme Sonuçları (2)

  •  4 Aralık 2020 Cuma
  •  1400 Görüntüleme
  •  Yazdır

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) İLANI
YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

         

YEDEK YERLEŞTİRME LİSTESİ (2)   Sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adayların http://www.gop.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

İşlemlerin tamamlanması müteakip sözleşme imzalattırılacaktır.                  

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

  1. Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)
  2. Sağlık Kurulu Raporu (Üniversitemiz hastanesinden verilecek olup, adayın evrak teslim tarihleri  arasında sağlık kuruluna başvuru yapması yeterli olup takip eden günlerde sağlık raporunu teslim edecektir.)
  3. Fotoğraf (2 Adet)
  4. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilecektir)


Evrak Teslim Tarihleri               : 07 - 09 Aralık 2020 tarihleri arası.

Bilgi İçin

Tel: 0356 250 00 25-(1167)-(1178)-(1179)

ÖNEMLİ NOT:

 

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Ek 1. Maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik şu şekildedir.

 

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.