2020-3 Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları

Duyurular

2020-3 Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları

  •  30 Aralık 2020 Çarşamba
  •  3307 Görüntüleme
  •  Yazdır

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) İLANI
YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2020-3

            Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 14 Aralık 2020 tarih ve 31334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın KPSS puan sırası ve genel nitelikler esas alınmak suretiyle başvuru şartlarını sağlayan ve değerlendirmeye alınan adayların yerleştirme sonuçları ekte belirtilmiştir.

            Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların http://www.gop.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

İşlemlerin tamamlanması müteakip sözleşme imzalattırılacaktır.                  

Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenilen Belgeler:

  1. Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)
  2. Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış)
  3. Fotoğraf (2 Adet)
  4. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilecektir)

Evrak Teslim Tarihleri                : 31 Aralık 2020 – 08 Ocak 2021 tarihleri arası.

Bilgi İçin

Tel: 0356 250 00 25-(1167)-(1178)-(1179)

ÖNEMLİ NOT:

 

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Ek 1. Maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik şu şekildedir.

 

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.


H-1 Hemşire sonuçları

DS-1 Diğer Sağlık Personeli Sonuçları

L-1 Laborant Sonuçları

S-1 Sağlık Teknikeri Sonuçları

S-2 Sağlık Teknikeri Sonuçları

S-3 Sağlık Teknikeri Sonuçları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.