TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Standart Formlar
 

 

GÖREVLENDİRMELER

2547 sayılı Kanun'un 35.maddesi uyarınca görevlendirmelerde kullanılacak sınavsız lisansüstü eğitime başvuru formu

2547 sayılı Kanun'un 37.maddesi uyarınca görevlendirmelerde kullanılacak form

2547 sayılı Kanun'un 39.maddesi uyarınca görevlendirmelerde kullanılacak form 
(form-1)

(7 güne kadar ve yolluk-gündelik ödenmeyen)

2547 sayılı Kanun'un 39.maddesi uyarınca görevlendirmelerde kullanılacak Rektörlük Oluru 
(form-2)
(15 güne kadar  ve yolluk-gündelik ödenmeyen)

2547 sayılı Kanun'un 39.maddesi uyarınca görevlendirmelerde kullanılacak Rektörlük Oluru
(form-3)
(15 günden fazla  veya yolluk-gündelik ödenen)
     

Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği gereğince kullanılacak form

(Ek-1)

   
GÖREV SÜRESİ UZATIMLARI - (FORM-4)

Süreli Atanan Akademik Personel Görev Süresi Uzatımlarında kullanılacak Rektörlük Oluru
(form-4a)

Daimi Olarak Atanacak Öğretim Elemanlarının Atamalarında kullanılacak Rektörlük Oluru 
(form-4b)

Görev Süresi Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi)

Görev Süresi Uzatım Formu (Doktor Öğretim Üyesi)
 
VEKALET - (FORM-5)

Birim Yöneticilerinin görevlerinden kısa süreli ayrılmalarında kullanılacak Rektörlük Oluru 
(form-5)
   
AYLIKSIZ İZİN - (FORM 6-7)

Aylıksız izne ayrılmalarda kullanılacak Rektörlük Oluru
(form-6)

Aylıksız izin sonrası göreve başlamalarda kullanılacak Rektörlük Oluru
(form-7)

Aylıksız izin borçlanmalarında kullanılacak form
   
İSTİFA - MÜSTAFİ - İLİŞİK KESİLME (FORM 8-9a-9b)

İstifa ile görevden ayrılmalarda kullanılacak Rektörlük Oluru 
(form-8)

Müstafi sayılma yolu ile görevden ayrılmalarda kullanılacak Olur
(form-9/a)

2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atananların Kadro ile İlişiğin Kesilmesi 
(forma-9/b)
      ÖYP Kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin İstifa-Müstafi-Görevine Son Verilmesi 
(forma-9/c)
   
İDARİ GÖREVLERE ATAMA - (FORM 10-11-12-13)

Müdürlüğe Atamalarda Kullanılacak Rektörlük Oluru 
(form-10)

Dekan Yardımcılığı - Müdür Yardımcılığına - Fakültelerde Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığına atamalarda kullanılacak Form
(form-11)

Yüksekokullarda Bölüm Başkanlığına atamalarda kullanılacak Rektörlük Oluru 
(form-12)
  Merkez Müdür Yardımcılığına atamalarda kullanılacak Rektörlük Oluru
(form-13)
   
KADRO FORMLARI

Kadro Talep Formu

2547 sayılı Kanun'un 35.maddesi uyarınca görevlendirmelerde kullanılacak kadro formu
Kadro Talep ve Gerekçe Formu Formu
   
PERSONEL KİMLİK TALEP FORMU

Personel Kimlik Talep Formu
   
MAAŞ-TAHAKKUK FORMLARI

Aile Yardım Bildirim Formu (ilgililer tarafından e-devlet üzerinden yapılmaktadır)

Aile Durum Bildirim Formu (Asgari Geçim İndirimi İçin)(ilgililer tarafından e-devlet üzerinden yapılmaktadır)

Sakatlık  İndirimi Başvuru Formu
      Personel Nakil Bildirim Formu (Maaş Nakil İlmühaberi)
   
SENDİKA FORMLARI

Sendika Üyelik Bilgi Formu (Ek-1)

Sendika Üyelik Bilgi Formu (Ek-2)

Sendika Üyeliğinden Çekilme Bildirimi Formu (Ek-3)

Sendika İşyeri Değişikliği Bildirimi Formu (Ek-4)
   
MAL BİLDİRİM FORMU

Mal Bildirim Formu
Mal Bildirim Formu İçin Zarf Örneği
   
MECBURİ HİZMET DEVİRLERİNDE KULLANILACAK FORMLAR

Kadro Talep Formu

Mecburi Hizmet Formu (Mecburi Hizmet Yükümlüsünün Çalıştığı Kurumun Dolduracağı) 
FORM B

Mecburi Hizmet Formu (Mecburi Hizmet Yükümlüsünün Gideceği Kurumun Dolduracağı) 
FORM A
   
PASAPORT FORMLARI

Hususi (Yeşil) Pasaport Formu

Görev Pasaport Formu
   
ASKERLİK SEVK TEHİR FORMLARI

Hizmetine İhtiyaç Duyulan Kamu Personeli Sevk Tehiri Teklif Formu

Lisansüstü Eğitim Yapanlar İçin Sevk Tehiri Teklif Formu

Dünya Ölçüsünde Bir Yenilik veya İlerleme Getiren Orjinal Araştırmalarda Bulunanlar İçin Sevk Tehiri Teklif Formu
   
MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ SENETLERİ

2547 sayılı Kanun'un 35.maddesi uyarınca görevlendirmelerde alınacak yurtiçi yüklenme senedi

2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca yabancı dil eğitimine gönderilecek ÖYP araştırma görevlileri için yüklenme senedi

2547 sayılı Kanun'un 39.maddesi uyarınca uzun süreli yurtdışı görevlendirmelerde alınacak yurtdışı yüklenme senedi
2547 sayılı Kanun'un 39.maddesi uyarınca uzun süreli yurtiçi görevlendirmelerde alınacak yurtdışı yüklenme senedi
   
İZİN FORMU

İzin Formu

İzin Formu (İznini Yurtdışında Geçirecekler için)
      Hastalık ve Refakat İzni Formu (form-14)
   
TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
   
İLİŞİK KESME BELGELERİ

İlişik Kesme Formu

İlişik Kesme Formu - (Tıp Fakültesi Personeli)
   
 
SINAV TUTANAKLARI

Fakülte-Enstitü-Yüksekokul-Rektörlük Kadroları Ön değerlendirme Tutanağı

Meslek Yüksekokulu Kadroları Ön değerlendirme Tutanağı

Fakülte-Enstitü-Yüksekokul-Rektörlük Kadroları Giriş Sınavı Tutanağı

Meslek Yüksekokulu Kadroları Giriş Sınavı Tutanağı

 

 
   
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURU FORM VE DİLEKÇESİ

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda doldurulacak form ve dilekçe örnekleri
      Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alanlar Kapsamında) Kadroları Başvuru form ve dilekçe örneği
     Öğretim Üyesi Kadroları Başvuru Formu
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI DOÇENTLİK SINAVLARI

Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı

Doçentlik Eser İnceleme Raporu

 

 
   
YOLLUK BİLDİRİMİ FORMU

Geçici Görev Yolluk Bildirimi (ilgililer tarafından e-devlet üzerinden yapılmaktadır)
   
NAKLEN ATAMA TALEP FORMU

İdari Personel Naklen Atama Talep Formu (Nakil Gelmek İsteyenler İçin)
    

İdari Personel Naklen Atama Talep Formu (Nakil Gitmek İsteyenler İçin)

  İDARİ PERSONEL İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARI
İdari Personel Performans Değerlendirme Formları
   
  İDARİ PERSONEL İÇİN GÖREVDE YÜKSELME FORMLARI
      İdari Personel Görevde Yükselme Başvuru Formu
   
 ADAY MEMURLAR
      Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
   
 ÖYP ATAMA DİLEKÇE VE BEYAN FORMLARI
Dilekçe Örneği
Sağlık Beyan Belgesi
   
TUS - DUS - YDUS BAŞVURU VE BEYAN FORMLARI
     

Dilekçe Örneği

     

Askerlik- Sağlık- Adli Sicil Beyan Belgesi

Dilekçe Örneği (Yabancı Uyruklu Uzmanlık Öğrencisi)
Dilekçe Örneği (YDUS)
   
Seçimlerde Görev Almak İsteyen Personel Listesi için Tablo
   
JÜRİ ÜCRET FORMU
     

Jüri Ücret Formu

SÜREKLİ İŞÇİ STANDART FORMLAR
    
İŞÇİ PUANTAJ CETVELİ
     AİLE YARDIM BİLDİRİMİ
     AİLE DURUMU BİLDİRİMİ
    YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI CETVELİ
NORM KADRO FORMLARI(Yönetmelik İçin Tıklayınız)
   Normiçi Kadro Çalışmasında Kullanılacak Form
   Norm Dışı Kadro Çalışmasında Kullanılacak Form
   Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadro Çalışmasında Kullanılacak Form
  HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI SONUÇ RAPORU  
   Hizmetiçi Eğitim Programı Katılımcı Sonuç Raporu Formu 

 

 

 

 
833457
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.